21 Frøya-boliger har skiftet eier. Her er oversikten

foto