Stor boligplan henger på at vegvesenet ikke vil sette ned fartsgrensa