Stor boligplan henger på at vegvesenet ikke vil sette ned fartsgrensa

Faksimile fra plankartet. Foto: Frøya kommune