Mener grendeskoler er dårligere for elevene: - Vinn-vinn situasjon å slå sammen