Det viser en meningsmåling Norfakta nylig har gjennomført for lokalavisa Hitra-Frøya. 700 personer, likt fordelt mellom kommunene, er spurt:

"Hva tror du blir det endelige utfallet av den pågående prosessen med hensyn til kommunesammenslåing?"

Vi har altså ikke spurt om hva man selv mener bør bli utfallet, men hva man tror blir det.

Jarle Gulbrandsen, prosjektleder og daglig leder i Norfakta, har merket seg den klare forskjellen i oppfatning mellom øyenes befolkning.

- Her går det tydelige og interessante forskjeller mellom kommunene. Men hvorfor? Det har jeg vanskelig for å forklare, sier Gulbrandsen.

På begge øyene har 36 prosent, altså litt over en tredjedel, av befolkninga troen på at det er nettopp Hitra+Frøya som blir det endelige utfallet. Men deretter blir skillene tydelige:

Frøya:

På Frøya svarer 52 prosent at man tror utfallet av kommunereformen er at Frøya fortsatt er egen kommune, som i dag. 36 prosent av frøyværingene - akkurat like mange som hitterværingene - tror at utfallet blir en sammenslåing med Hitra. Mens bare 7 prosent tror at Frøya i framtida er sammenslått med andre kommuner.

6 prosent oppgir at de ikke har noen formening i dette spørsmålet.

Hitra:

Hitterværinger er delt i tre i dette spørsmålet om det endelige utfallet av kommuenreformen. 35 prosent tror Hitra også etter reformen vil være en egen kommune. Akkurat like mange (36 prosent) tror at utfallet blir en sammenslåing med Frøya, mens 21 prosent tror Hitra (også) blir sammenslått med andre kommuner.

8 prosent av hitterværingene oppgir at de ikke har gjort seg opp noen formening.

Kjønn og alder

Det kan se ut som om det er de yngste innbyggerne som er sterkest i troen på at Hitra og Frøya forblir egne kommuner. På Hitra tror et flertall av de under 30 år at Hitra består som egen kommune, og det samme gjelder forsåvidt også på Frøya. Men her har også de over 60 år en enda sterkere tro på at utfallet av reformen blir at Frøya forblir en egen kommune.

Det er kun små forskjeller mellom menn og kvinner i besvarelsene. Dette gjelder på begge øyene.