Har startet på bygginga av Fillan fritidspark

foto