Inga (17) har mistet flere venner som følge av koronapandemien