Av: Bjørn L. Rønningen

Lastebil kjørte ut på Lakseveien