Førsteklassinger på Hemnskjel for 10 år siden

foto