Lokalavisa har tidligere omtalt saken, etter at formannskapet vedtok å si nei til forslaget.

- Hitra kommune vil tape 10 millioner hvert år på regjeringas forslag om å endre eiendomsskatten. Vel 80 %, altså over 8 millioner kommer fra eiendomsskatteinntekter vi har fra gassanlegget på Tjeldbergodden og fra vindparken på Eldsfjellet. Det betyr at veldig lite av det kommer som lettelse til det lokale næringslivet. Er det da mulig å skjønne at noen vil for-svare det? For eksempel noen av våre lokale politikere som representerer de samme partier som dagens regjering? Eller kanskje de er like "bibeltro" til skattelette som regjeringa, men ikke er ærlige nok til å si hvor de vil kutte? Men jeg vet de er gode til å love mer til det meste, uten at de sier hvordan, sier Ole Haugen fra sykesenga på St.Olav, der han nylig er rygg-operert for andre gang.

- Rimelig dramatisk

- Når rådmann har kommentert at dette betyr 10 millioner i årlig tapte skatteinntekter for kommunen, så bør alle skjønne at det er rimelig dramatisk. Og dette foreslår dagens regjering uten å si noe om man vil kompensere på andre måter. Hva betyr det så? Jo, det betyr færre lærere, og færre hjelpepleiere og sykepleiere til å hjelpe deg og meg i Hitra kommune. Det betyr at 20 årsverk må kuttes, for å dekke opp denne tapte inntekten, sier Haugen.

Vindkraft på vilkår av skatteinntekter

- Hitra kommunestyre har sagt ja til utvidelse av Hitra vindpark, men da forutsatt at det ville gi nye skatteinntekter til kommunen. Hitra arbeiderparti er også i sitt program positive til en utvidelse, men da forutsatt nye skatteinntekter til kommunen. Etter dagens skatteregler ville den planlagte utvidelsen gitt 5-6 millioner i økte inntekter, med andre ord vi ville hatt råd til flere ansatte i barnehagene, på skolene og i omsorgstjenestene. Derfor har vi vært positive. Nå vil altså regjeringa ta bort også denne muligheten. Det betyr, slik jeg ser det, at vi har inntatt standpunkt på helt feil premisser. Dette handler prinsipielt om at lokalsamfunnene skal ha noe igjen for å stille sine naturressurser til rådighet for storsamfunnet. Dagens vindpark produserer allerede mer enn dobbelt så mye som det vi forbruker av strøm på Hitra. Det betyr at jeg med god samvittighet ikke lenger vil kunne støtte en utvidelse av vindparken, dersom regjeringas forslag til endringer blir vedtatt i Stortinget. Da vil jeg heller gå på barrikadene for å få det stoppet, sier ordføreren.

Kjemper mot stafylokokker

Haugen sier han er kampklar selv om han er infisert av den såkalte sykehusbakterien, og operert for tredje gang onsdag ettermiddag.

- Kampen mot de fryktede sykehusbakteriene - de gule stafylokokkene - viser seg å være hardere enn hvilken som helst politisk motstander. Men jeg gir meg ikke, det hele tar bare mye lenger tid enn jeg trodde, sier en optimistisk ordfører.

- Skal komme næringslivet til gode

Dag Willmann i Hitra Høyre minner om at forslaget til endringer først og fremst er ment å komme næringslivet vårt til gode ved at de skal slippe å betale eiendomsskatt på inventaret i fabrikken.

- Hvorfor mener Ap de skal skatte av maskinene inni bygget i tillegg til selve eiendommen?, spør han.

Når det gjelder vindmøller er han glad for at Høyre i Sør-Trøndelag nå varsler at dette må endres i forhold til regjeringens forslag.

- Fylkesordførerkandidaten vår, Torhild Aarbergsbotten, har slått fast at dette skal vi jobbe for å få endret før forslaget legges frem for Stortinget. Jeg har god tro på at dette punktet i høringsforslaget ikke overlever og i så fall vil det bety at flere millioner kroner beholdes i kommunekassa på Hitra og enda flere ved en eventuell utvidelse av vindparken på Elds-fjellet, sier Willmann.

Han peker på at det er nærings-livet og skatteinntektene de skaper vi lever av og som vi fordeler til velferdsgoder.

- Det kommer også nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 der det for eksempel skal det innføres at kommunene får en andel av selskapsskatten, noe som kommunene får null inntekt av i dag. Fjerning av eiendomsskatt på maskiner må altså ses i sammenheng med forbedringen av kommunenes inntektssystem, mener Høyres ordførerkandidat.

Han forteller at regjeringens forslag sendes på høring i god tid, nettopp for at regjeringen kan få vurdert konsekvensene for kommuneøkonomi og bedrifter.

- Høringer bør brukes til å spille inn forhold man mener burde justeres før regjeringen tar stilling og fremmer sitt forslag. Sånn sett tror jeg kanskje at Hitra kommune hadde vært bedre tjent med et noe mer konstruktivt høringssvar enn å bare blankt avvise den og faktisk også antyde at regjeringen ikke er ærlig slik det nå ble gjort. Jeg tror dessverre, som en følge av dette, at det er liten grunn til å tro at regjeringen ser veldig nøye på akkurat Hitras høringssvar, sier Dag Willman.