Tirsdag (25. sept.) skal Snillfjord formannskap ta stilling til veitrase over Åstfjorden. Det er i realiteten to alternativer: å står fast ved høybru mellom Mjønes og Mjønesaune, eller å gå med på vegvesenets siste forslag: ei lavere bru som blant annet betyr en brattere stigning i tunnelen gjennom Mjøneshatten. Et alternativ som blir 100 millioner billigere enn høybruløsningen.

Vegvesenets siste forslag innebærer en lavere bru

Lakseveien berører både Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner, men Snillfjord har reguleringsmuyndighet for all veibygging i egen kommune, så det vil være deres vedtak som bestemmer hvordan veien skal gå.