Ragnar og Sylvia startet butikken Fargerike Hitra for over tretti år siden, og siden har den vært i drift i forskjellige lokaliteter omkring i Fillan.  Men nå går det mot slutten.

Det er for det meste Sylvia som har betjent butikken og Ragnar har vært på farten hos kunder rundt omkring.

- Vi har hatt mange fine år her på Hitra og på butikken, sier Ragnar, som synes det er leit at det ikke er noen som vil overta driften og føre butikken videre.

- Jeg tenker på alle kundene gjennom alle disse årene, det er litt trist også at vi må gi oss. Det er mange som har arbeidet for oss på butikken opp gjennom årene og da må jeg nevne Siv Nikolaisen som har vært hos oss i 14 år og Ingrid Sletvold som her vært her i 12 år, foruten Linn Fjeldberg som var her i fem år. Vi tror at vi har fornøyde kunder, som har fått faglig rettledning og bra service med den kunnskap vi har opparbeidet i så mange år. Uten den gode kundemassen vi har vi ikke klart å drive i så mange år, men det er en jeg vil takke for hjelp og støtte og det er Morten Gåsø han gjorde det mulig for oss at vi fikk lokale der vi holder til i dag, sier maleren.

Den 31. august er det slutt og Ragnar Fjeldberg blir pensjonist mens Sylvia har noen år igjen til pensjon.

- Det er en trist tanke det at butikken er over, men jeg vil rette en hjertelig takk til alle våre kunder i alle disse årene, sier Ragnar Fjeldberg.