Mattilsynet har den siste tiden fått inn bekymringsmeldinger om at det går sau på holmer hvor det ikke er drikkevann. Det er svært tørt nå, men det er derfor viktig at dyreeiere er spesielt oppmerksom på dette. Behovet for vann øker når beitene er så tørre som de er nå, og fra saueholdere meldes det om at dyrene drikker mer nå enn vanlig.

- Dyreeiere har et stort ansvar

- Mens ville dyr kan bevege seg fritt og skaffe seg vann holdes husdyrene på begrensede områder, noe som gjør at dyreeier har et stort ansvar i å følge med. De aller fleste steder hvor det holdes sau finnes det vann i torvmyr, bekker eller oppkommer, men enkelte steder må det nå tilføres drikke til dyrene. Etter en ekstremt tørr vinter og det varme været som har vært nå er det svært tørt mange steder, sier distriktssjef i Mattilsynet, Steinar Johnsen.

Dyrevernnemnda og Mattilsynet drar på tilsyn for å følge opp meldinger som kommer inn, men Mattilsynet har ikke mulighet for å sjekke alle steder der det holdes dyr. Det er mange øyer rund Hitra og Frøya hvor det går sau.

Må følge dyrevernloven

- Dyrevernloven krever at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Videre står det at dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at fôr, beite og vann er av god kvalitet og at det dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. I forskrift om velferd for småfe står det også at sau skal ha kontinuerlig tilgang til vann. Enkelte saueholdere vi har vært i kontakt med informere om at det er mye arbeid med å frakte vann til dyrene nå, forteller Johnsen.

La hunden stå i skyggen

- Vi vil også minne om viktigheten av å passe på andre dyr i varmen. Vi har også fått meldinger om hunder som er satt igjen i biler i solsteik. Må man la dyr være igjen i bilen på varme dager så pass på å parker i skyggen, og husk at sola beveger seg. Det er også viktig å ha vinduene litt åpne for å få ventilasjon. Den vanligste årsaken til overoppheting hos hunder er at luften i bilen mettes med vanndamp slik at de ikke blir kvitt varme ved pesing. Og husk også ekstra med vann til disse.