Enstemmig om plassering av kloakkanlegg

Fra befaringen på Hammarvika. Saksbehandler Bjørnar Grytvik, og Rolf Hammervik, som engasjerte seg i å få stoppet etablering av renseanlegg på Hammarvika.