Hvis du gjør en bestemt ting, kan du korte ned karantenetiden med flere dager