Vil finne alternativer for de som mister telefon og internett