Berit gjenvalgt i styret i Trøndelag Arbeiderparti

foto