Rådmann Ole Henrik Fjørstad og Frøya kommunemøtes for første gang siden Fjørstad - i september i fjor - fikk tilbud frakommunen om å fratre sin stilling. Årsaken til at Fjørstad har fått tilbud om å gå er at flertallet av politikerne har mistillit til rådmannen. Fjørstad har via sin advokat avvist toalternativ til sluttpakke, og saken fortsetter nå med et drøftingsmøte pånyåret.

- Formålet er å få til en dialog

- Det har ikke vært noen bevegelser i saken, ogvi har ikke mottatt noen henvendelser fra Fjørstad eller hans advokat. Nå skalvi treffes til drøftingsmøte tirsdag 8.januar, der formålet er å sette osssammen rundt bordet og få til en dialog, sier Flåmo, som har fullmakt frakommunestyret til å forberede en sluttavtale med rådmannen – og fullmakt til åforberede en eventuell oppsigelsessak dersom rådmannen ikke godtar tilbudet somkommunestyret fremmer.

Er kommunen villig til å gi et bedre tilbud ennde to alternativene som allerede er avslått?

- Det kan jeg ikke svare på, sier Flåmo.