Med signering av en samarbeidsavtale er sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Nord-Danmark kommet enda et lite skritt nærmere en realitet.

Det skriver Hirtshals Havn i en pressemelding. Samarbeidsavtalen ble i april inngått mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og skal gi grunnlag for en enda bedre koordinering av initiativene omkring sjøtransport mellom Hitra og Hirtshals.

- Samarbeidsavtalen er underskrevet mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og dermed samles kreftene i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Hirtshals Havn i det fortsatte arbeidet for å utvikle nye tidsriktige transportløsninger, som kan møte fremtidens transportbehov og samfunnskrav. Det er positive forventninger til at Trondheim Havn også slutter seg til samarbeidet, noe som vil forsterke mulighetene for å overføre gods fra vei til sjø ytterligere, skriver partene i pressemeldinga.

Samarbeidet har i den første fase fokus på etablering av sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn og på sikt vil også transport på Rørvik Havn bli en del av samarbeidsprosjektet.

- Behovet for nye innovative tiltak innenfor transporten av laks fra lakseprodusentene på Hitra og Frøya og mot Europa blir i disse måneder stadig mer aktuell som en konsekvens av dels den fremtidige vekst i lakseproduksjonen og lakseeksporten, og dels av den økende oppmerksomhet på samfunnsforhold som klimabelastninger og trafikksikkerhet, heter det i meldinga.

- I dagens samfunn må vi betrakte alt i en større sammenheng. Derfor må vi også se den utvikling som er skapt på Hitra og Frøya rundt veksten i produksjonen av sjømat som både en stor og uvurderlig samfunnsgevinst og et felles ansvar i forhold til vårt samfunn og vårt miljø, kommenterer ordfører Ole L. Haugen i Hitra kommune.

- Fremtidens transportløsninger

- Vi har et behov for å finne nye transportløsninger, som er tilpasset veksten og effektiviteten i industrien. På Hitra og Frøya har vi skapt rammene for fremtidens transportløsninger, og nå skal vi bare sammen ta det neste skritt inn i den nye fremtiden, som tar hensyn til klimaet og trafikksikkerhet på det overbelastede norske veinettet. Det er et stort potensiale i vekst i lakseproduksjonen, men realiseringen av vekstpotensialet krever, at en del av laksetransporten blir flyttet over på sjøveien, sier han, og fortsetter:

- Den helt nye samarbeidsavtalen vil styrke basis for effektiv sjøtransport av laks og vil samtidig åpne for andre godstransporter mellom Hirtshals og Midt-Norge. Fokus ligger på den sørgående transport av laks, hvor det allerede er et betydelig volum, og hvor volumet vil kunne øke betydelig i de kommende år.

- Fortsatt valgfrihet for lakseleverandørene

I Hirtshals Havn legger styreformann Anker Laden-Andersen vekt på lakseindustriens fortsatte valgfrihet:

- Å få transporten av laks ut på sjøen laks ut på sjøen kan skje allerede i dag, men det er viktig at havnene og rederiet som åpner en rute, kan skape forandring uten endringer. Vi skal sammen med et rederi skape en løsning som gir minst mulig forandring for lakseindustrien, så derfor skal industrien i størst mulig omfang bevare den fleksibilitet og de samarbeisdsrelasjoner med veitransportsektoren som industrien har i dag, sier Laden-Andersen.