En hytteeier etterlyste i tirsda gjennom lokalavisa hyttekontaineren som tidligere sto ved vegvesenets stasjon på Sandstad.

- Tidligere kunne vi ta vårt helga-søppel eller ferie-søppel, for den saks skyld, med til en stor hyttekontainer som sto ved vegvesenets stasjon (Mesta) i vegkrysset på Sandstad. Enten vi kom fra Balsnes, Akset eller Sandstad så passet dette veldig godt. Men hva har skjedd? Hyttekontaineren har blitt fjernet, og hvor skal vi nå gjøre av søpla vår, undret hytteeieren som håpet på en redegjørelse fra renovasjonsselskapet Hamos.

Ikke enig med grunneier

Driftsjef i Hamos, Per Jostein Blokkum har merket seg innlegget, og orienterer gjerne lokalavisas lesere hva som har skjedd.

-  Vi skulle gjerne fortsatt hatt våre hyttekontainere ved vegstasjonen på Sandstad, men vi ble dessverre ikke enig med grunneieren om videre avtale for bruken av området, forklarer Blokkum.

Kalvøya/Jøstenøya

Hamos ble derfor nødt til å se seg om etter andre løsninger.

- Heldigvis har vi nå fått avtale om å sette opp hyttekontainerene samt en glassiglo på Kalvøya/Jøstenøya, forteller Blokkum som håper hytteierne finner denne nye plasseringen tilfredsstillende.

Kontainerne står på parkeringsplassen ikke langt fra den tidligere bygningen til Hitra Turistservice.

Her er hyttekontaineren nå plassert (rød sirkel).

Hamos har sendt ut en rekke sms-meldinger om endringen.

- Vi har tydeligvis ikke nådd ut til alle, men jeg håper nå folk flest er informert og kan bruke kontainerne som tidligere, sier driftsleder Per Jostein Blokkum.

Han oppfordrer folk til å bruke nettsiden til Hamos (www.hamos.no) dersom de lurer på noe om renovasjonsordningen.

- Her vil vi til enhver tid legge ut aktuelle informasjon, avrunder Blokkum.