På valgdagen mandag var valgstyrene på plass i stemmelokalene i de seks valgkretsene på Frøya, og de seks valgkretsene på Hitra. Valgstyret for Dolmøy og Barman krets opplevde at velgerne strømmet på til valglokalet i Dolmøy idrettshus helt siden åpningstiden klokken 10.00.

- Nå har vi hatt åpent en halvtimes tid, og det har vært mye folk og kø. Det tegner bra for valgdeltagelsen på Dolmøya og Barmfjorden, sa valgstyreleder Stian Vatn.

Stø kurs i 52 år

Even Sivertsen har stemt siden 1965 , og har alltid visst hvem han mener bør styre landet i rett kurs.

- Har du stemt på ett parti hele tiden, eller har du skiftet mening underveis opp gjennom årene?

- Jeg har stemt på det samme partiet helt siden jeg ble stemmeberettiget.

- Kan jeg spørre deg hvilket parti?

- Nei, det vil jeg ikke si.

- Har det vært tradisjon bak valget ditt, eller har det vært overbevisning?

- Det har vært det partiet jeg føler er mitt parti. Det er det ingen tvil om.

- Mener du at valget du har gjort opp gjennom årene har vært med på å lede landet rett?

- Ja absolutt. Det viser seg jo det da, sier Sivertsen og ler.

Har det greit uansett

Brage Myren har stemt i Stortingsvalget for 8. gang, og har vært litt mer vinglete enn Sivertsen.

- Jeg har skiftet et par ganger. Men i de siste årene har jeg holdt meg til det samme partiet.

- Har du skiftet innad i høyrefløy, venstrefløy, i sentrum, eller har du skiftet på tvers av fløyene?

- En gang sist på åtti-tallet skiftet jeg. Men siden den gang har jeg holdt meg til en gren av politikken.

Han ønsker heller ikke å si hvem han stemmer på.

- Har det partiet du stemmer på klart å gjennomføre det de har lovet?

- Det er ikke så mange som har klart det. Det er sikkert vanskelig å love ting og stå for det etterpå. Vi ser jo at alle sliter med det. Man må egentlig tenke på et større bilde enn bare under valgkampen. Vi må tenke på hvordan vi har det, og hvordan vi vil ha det.

- Hvordan synes du vi har det da?

- Vi har det jo bra. Ut på her har vi det jo egentlig greit uansett hvem som styrer.