Engasjerte beboere fra Tranvikan og Ulværet, Småge og Hestnes hadde møtt opp da formannskapet skulle behandle kommunens hovedplan for vannforsyning tirsdag, med et budskap om at også deres grender skal få kommunalt vann.

- Det er trivelig at mange kommer hit. Det er ikke ofte. Da er det klart at det er noe på gang, sa fungerende ordfører Per Ervik.

I påsken i fjor samlet innbyggerne i Tranvikan underskrifter for å få kommunalt vann i bygda.

- Forventer at vi blir med i planen

Nå ville vannaktivistene høre politikerne si når de blir med i hovedplanen for vannforsyning.

- Vannet er gult og har smak. Det er ingen alternative vannkilder i området, så vi må ha renset og rent vann. Når vi har samlet 100 underskrifter fra innbyggere som ber om vann i bygda, så forventer vi at Tranvikan og Ulværet blir med i planene. Jeg har også gjort en kostnadsberegning som ble oversendt teknisk komite. Den er ganske bra vil jeg påstå, sa Sigrid Hanssen, som er talskvinne og ildsjel for vannaksjonen.

Utsatte saken: Formannskapet utsatte behandlingen av hovedplan for vannforsyning i påvente av at rådmannen gjør kostnadsberegninger for kommunalt vann til Tranvikan.

I fjor høst ble hovedplanen for vannforsyning lagt ut på høring, men innspillet fra Tranvikan og Ulværet kom etter høringsfristen 02.januar. Da teknisk komite skulle behandle høringsinnspillene ville de likevel ta med innspillet fra Tranvikan og Ulværet, og utsatte saken slik at de skulle få tid til å vurdere innspillet.

- Planene ble utsatt fordi Tranvikan også skulle være med i vurderingen. Derfor er jeg overrasket over at den ikke er med i planen, mente Per Ervik.

Rådmannen har siden den gang ikke fått beskjed fra politikerne om at Tranvikan og Ulværet skulle vurderes til å bli med i planen.

- Vi kan ikke gjøre noe før politikerne sier at Tranvikan og Ulværet skal innarbeides i planen. Hvorfor teknisk komite ikke har behandlet innspillet ennå vet jeg ikke, sier rådmann Laila Hjertø Eide.

I siste møte 25.august vedtok teknisk komite et forslag i tillegg til rådmannens innstilling om å godkjenne planen som den er:

"Hitra kommunestyre er kjent med at det foreligger flere henvendelser om kommunal vannforsyning, herunder bl.a. Hopsjø – Skjulsvik – Småge, Hestnes – Stamnes og Tranvikan. Før det er mulig å vurdere disse henvendelsene og eventuelt gi dem prioritet, så må det foreligge en avklaring på eventuell flytting av virksomheten til store vannforbrukere som Marine Harvest (Ulvan) og Lerøy Midt (Dolmøy og Hestvika). Når dette foreligger, så kan det frigjøre kapasitet som kan benyttes til å forsyne nye områder og abonnenter. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret med slike konkrete vurderinger når ovenstående er tilstrekkelig avklart og når det for øvrig er tilrådelig ut fra kommunenes planleggings- og gjennomføringskapasitet."

Utsatte saken for ny vurdering

Formannskapet var klare på at de vil vurdere innspillet fra Tranvikan nå.

- Da sier vi at vi tar Tranvikan inn i planen. Vi må få en vurdering av kostnadene, og en vurdering opp mot de andre prosjektene i planen. Hvis ikke kan vi ikke gjøre en realitetsbehandling av saken, mente Torfinn Stub(V).

- Vi har tid frem til kommunestyret 19. september. Kan vi utsette saken en kort tid slik at rådmannen kan vurdere saken, spurte Astrid Mortensvik(Ap).

- Vi må utsette saken slik at vi kan få med en vurdering av Tranvikan. Da kan vi behandle planen i et ekstraordinært møte før neste kommunestyre, mente fungerende ordfører Per Ervik.

- Jeg mener innspillet må vurderes og kostnadsberegnes. Jeg sier ikke her og nå at det blir prioritert i planen, men vi må få en vurdering før vi behandler planen, mente Eldbjørg Broholm(Ap).

Hanssen ville vite når de kunne få svar.

- Det bygges og reguleres boliger i Fillan, Hestvika og Badstuvika. Og slik jeg har forstått det skal de ha en plass i vannkøen. Vi ber om at vi som allerede bor på Hitra blir prioritert før de nye boligene, eller i alle fall på lik linje. Det planlegges boliger og hytter også i vårt område. Det bør være rimelig å få vite hvilket år Tranvikan og Ulværet kan få rent vann, spurte Hanssen.

Men det kunne hverken politikerne eller rådmannen svare på. Først må planen behandles i kommunestyret.

- Det er mest realistisk at saken kan bli behandlet i første kommunestyremøte etter det konstituerende møte første oktober, mente rådmannen.

Godtar ikke utsettelse

Aksjonsgruppen som vil ha kommunalt vann på strekningen Hopsjø - Småge - Hestnes har fått vurdert sitt innspill i vannplanen, men er ikke prioritert for utbygging. Det mener politikerne kan senest skje etter at flytting av slakteriene til Lerøy og Marine Harvest frigjør kapasitet vann-nettet. Det er ikke aksjonistene fornøyde med.

- Vi godtar ikke lenger at vår vannforsyning blir utsatt til 2019. Vi forventer ikke at hele strekningen skal bli bygget i løpet av ett år, men vi blir overlykkelige om vi får vite at vi kan starte opp til neste år, mente Dagfinn Hestnes, som nylig fortalte til lokalavisa at en igle kom ut av vannkrana.

Stig Halvorsen fra Hestnes offshore og aquaservice krevde også fortgang i saksbehandlingen.

- Vi er en bedrift på 25 årsverk og 70-80 millioner i omsetning. Vi har klart oss med vannet til nå, men myndighetenes krav til vannkvalitet blir strengere og strengere. Vi hadde møte med kommunen i fjor. Jeg skjønner at det kan være litt saksbehandlingstid, men jeg forventer at kommunen viser litt mer respekt for arbeidet som gjøres for å få vann frem til bygda, mente Halvorsen.