Frøya kommune hadde i 2013 en foreldreundersøkelse, der samtlige foreldre til barn i grunnskolen fikk et spørreskjema om hvordan de oppfatter barnas skolehverdag, med mer.

Det var frivillig å svare, og kun 20 prosent av foreldrene svarte på undersøkelsen.

Dette ble diskutert politisk i Frøya kommune, som en del av det som ble beskrevet som mangelfullt samarbeid mellom skole og heim.

Sist høst (2014) ble det gjennomført en ny foreldreundersøkelse. Denne gangen var det enda færre som svarte. Av 381 inviterte, mottok skolene/kommunen svar fra 53, noe som betyr en svarprosent på 13,9.

Dette ble kommentert under torsdagens oppvekstdebatt i kommunestyret. Flere stilte spørsmål om hvordan undersøkelsen var formidlet, og kom med forslag til hvordan å få opp svarprosenten. Men flere mente det var andre siden ved forholdet hjem/skole man burde se på, enn å få flere til å svare på en spørreundersøkelse.

- Som forelder ville jeg sette pris på en mer direktekontakt med skolen. Hva med noe så enkelt som at kontaktlæreren sender en kort mail til alle foreldre en gang i uka, der vi får litt informasjon om hva klassen har gjort, spurte Kristin Reppe Storø (Ap).

Kommunalsjef Roger Fredheim har ingen god forklaring på hvorfor så få foreldre har svart.

- Dette er en frivillig undersøkelse, og politikerne var i 2013 klar på at skolene måtte legge enda bedre til rette for å øke svarprosenten. Dette ble gjort, uten synlig suksess. De få som svarer, er godt fornøyde med skoletilbudet. Så kan man spekulere i at den store majoriteten som ikke svarer- også i all hovedsak er det, sier Roger Fredheim.

Han kommenterer også politikernes poeng om at det er den jevnlige kontakten mellom hjem og skole som er viktigst.

- Så kom det jo fram i torsdagens oppvekstdebatt blant politikerne at man ikke måtte se seg blind på slike undersøkelser, men heller sørge for at kvaliteten i skole/hjem- samarbeidet optimaliseres gjennom hele året- uavhengig  av en enkelt undersøkelse. Dette er jeg svært enig i. Derfor er jo også dette noe alle skolene har felles prioriteringer på gjennom et av de tre fokusområdene- som heter internkontroll/kvalitetssikring. Dette blir gjort i dag, men også på dette området er det sikkert rom for forbedringer, sier kommunalsjefen for oppvekst, Roger Fredheim.