Hitra kommune har mottatt søknad fra Snillfjord, Hitra og Frøya Produsentlag ved leder om økonomisk støtte til kjøp av melkekvote på ett foretak i 2013 og to foretak i 2014. Søknaden er innstempla 20. februar 2015.

- Totalt søkes det om kjøp av kvote på 21.502 liter. Med et tilskudd på 1,50 kroner pr liter kjøpt vil totalbeløpet bli 32.253 kroner, skriver rådmannen, som innstilte på å gi tilskuddet, og begrunner det blant annet med at melkeproduksjonen er en av bærebjelkene i landbruket nasjonalt og lokalt.

Politikerne i formannskapet stiller seg bak søknaden, men stiller sammen med rådmannen vilkår; Tilskuddet skal tilbakebetales i sin helhet til Hitra kommune hvis melkekvoten på

I de foregående år har ikke Hitra kommune mottatt søknad om økonomisk støtte. Det ble sist utbetalt for året 2012 og da ble det innvilget en støtte på 1,50 kroner pr liter kjøpt kvote.

- I 2014 har Tine startet prosjektet «God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag» i Kystregionen. Der har Hitra kommune gått inn med økonomisk støttet for tilbud om veiledning for den enkelte melkeprodusent i Hitra. Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra Tine på prosjektet med hensyn til deltakelse og utvikling. I tillegg har Nortura starta prosjektet økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag i lys av landbrukspolitiske mål om å øke matproduksjonen i Norge og at det er en økende underdekning av storfekjøtt. Her har kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord arrangert informasjonsmøter med god oppslutning, skriver administrajonen.