Hitra kommune har gjennom høsten og vinteren gjennomfør en konkurranse med forhandling innenfor banktjenester. Selskapet Fincorp AS har bistått kommunen i gjennomføring av konkurransen. Hitra kommune mottok tre tilbud, fra CNB, Nordea og Sparebank1 SMN. Fincorp har levert en evaluering av de ionnkomne banktilbudene.

- Det var relativt lite som skilte de tre tilbudene. Sparebank1 SMN leverte imidlertid totalt sett det beste tilbudet, skriver Fincorp AS til kommunen og har anbefalt Hitra kommune å velge dette selskapet som sin hovedbankforbindelse.

Foran siste formannskapsmøte, anbefalte rådmannen at politikerne følger rådet fra rådgivningsselskapet. Et enstemmig formannskap har fulgt rådet og vil inngå avtale med Sparebank1 gjeldende fra 1. januar 2016.