Frøya bibliotek og Hitra bibliotek deltar i et digitaliseringsprosjekt og i den anledning har de nylig vært på studietur.

- Frøya kommune har som mål å øke digital deltakelse og kompetanse i befolkningen som har svak eller ingen digital kompetanse, med biblioteket/servicetorg som arena for veiledning innen sommeren 2018, forteller biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen. Nå skal bibliotekansatte og andre ansatte i kommunen dyktiggjøres som veiledere innen digital kompetanse.

"Man ønsker å samle mer erfaring hvordan andre steder løser dette for å tilby et best mulig tilbud. Vi vet at man i lang tid har jobbet godt med dette i Sverige og Danmark", skrev kommunen da de søkte om penger til å gjennomføre en studietur.

Nå har kultursjef Marit Wisløff Norborg og biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen vært på studietur til Malmø i Sverige og Tårby i Danmark for å samle erfaring til hvordan man best mulig etablere et slikt tilbud i Frøya kommune. Det er til sammen åtte kommuner som deltar i prosjektet, også biblioteksjefen på Hitra, Islam Abou Hassan og kultursjef Omar Pleym, deltok på studieturen.

- Vi tror at tiltakene vil bidra til å etablere løsninger som gir en reduksjon i antallet svake og ikke-brukere av digitale verktøy spesielt blant eldre og arbeidsinnvandrere. Vi tror det også kan bidra til å minke det digitale skillet i kommunen generelt, sier Kopaczek-Styczen.

Videre skal ansatte i kommunene bli tilbudt e-læringskurset "23 offentlige ting" for å utforske og lære mer om de viktigste digitale offentlige tjenestene, samt at Frode Pettersen fra fylkesbiblioteket kommer utover for å holde kurs innen dette, legger biblioteksjefen på Frøya til.