- Bruk av spesialundervisning har gått kraftig ned