Rettsaken avlyst - nå har kommunen bare ett håp igjen