– Det vil kreve mye engasjement og innsats for å få på plass en ny og fullverdig skole

foto