Oppvekstsjefene går sammen om å rekruttere og beholde: – Barnehagene er på ingen måte friskmeldt