Over 300 nærkontakter, flere har oppgitt uriktig navn. - Det er svært alvorlig

foto