Hitra testet i år ut felles 17.mai-tog i kommunesenteret for alle grendene. Kombinert med godt vær, resulterte det i et veldig langt tog. "Jeg kan ikke huske å ha sett så langt tog i Fillan noengang," var omkvedet blant mange under turen, som fulgte den tradisjonelle 17.maitog-ruta i Fillan, fra kirka og kystmuseet via Blåfjell og bort til Hitra helsetun.

I toget gikk flere skollekretser under sine egne faner, og musikken sørget både Strand skolekorps/Strand seniorbrass og Barman Janitsjar for. Vel framme ved helsetunet holdt unge Frida Johnsen barnas og ungdommens tale, før ordfører Ole L. Haugen holdt sin tale. Etter nasjonalsangen var fellesdelen av Hitras 17.mai-feiring over og grendene arrangerte hvert sitt arrangement.

Folk fra Fillan-grenda samlet seg i Hitrahallen, der årets 17.maitale ble holdt av rødrussepresident Ingunn Sollie Sørensen.