Fem anmeldelser, 26 tekniske feil og 16 kjøreforbud i trafikkontroll