Sa først nei til 75 meter høy fabrikkpipe. Nå sier de ja.