Kulturminner kan være med å skape stolthet og bygge identitet