Motorførernes Avholdsforbund (MA) mener promillegrensa til sjøs må settes på samme nivå som på veien, altså 0,2.

- Småbåtføreren har drukket. Han føler seg påvirket. Han er ikke like kritisk som vanlig, han er mer villig til å ta en sjanse og refleksene er blitt langsommere. Likevel kjører han lovlig, med ubegrenset fart og krefter. Det er utrolig at promillegrensen på sjøen ikke er satt ned til 0,2, mener sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Promille-symptomer

Symptomene på ruspåvirkning, beskrevet ovenfor, er slik Folkehelseinstituttet skildrer dem når du har en promille på 0,8, som er grensen for å kjøre småbåt.

- En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store krefter. Fritiden i småbåt skal ikke være en arena for fare som kan ende i alvorlige ulykker. Vi har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme på sjøen som på veien, med 0,2, sier Fjellvang Kristoffersen.

Sjøen og veien

MA påpeker at sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på veien har mange likhetspunkter. De tre vanligste grunnene til ulykker er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr – henholdsvis redningsvest og sikkerhetsbelter – eller kombinasjoner av de tre.

- Nå har regjeringen skjerpet sikkerhetskravene og påbudt bruk av redningsvest, men hvor blir det av tilsvarende innsats for å senke promillegrensen, spør Kristoffersen, og viser til at rus er hele eller en del av forklaringen på omtrent hver fjerde dødsulykke både på veien og sjøen.

Mer krefter og større fartspotensial

Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle andre.

Nå står pinsehelgen for døren og for mange båteiere er dette sesongens første båttur. Hver eneste sommer viser det seg at mange småbåtførere drikker for mye.

– En promille på 0,8 påvirker alle sanser og vurderingsevnen på en måte som er like uakseptabel på sjøen som på veien. Dersom båtføreren ønsker et glass, må det skje når man har kommet trygt i havn, mener Kristoffersen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil