Norsk brannvernforening skriver i en pressemelding:

Røykvarslere melder selv fra om det er på tide å bytte batteri. Normalt gjøres det ved at røykvarsleren avgir en kort pipelyd med jevne mellomrom, opptil en måneds tid før batteriet går helt tomt.

Om man ikke er tilstede i denne perioden, risikerer man å komme til en hytte uten fungerende røykvarsler.

- Sjekk røykvarsleren

-Derfor er det svært viktig at alle hyttebrukere sjekker at røykvarsleren fungerer hver gang man tar hytta i bruk, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim.

-Kun da kan man være sikker på at den fungerer tilfredsstillende, understreker han.

Den samme undersøkelsen viser at 20.000 norske hytter ikke har godkjent slokkeutstyr.

- Røykvarsler som ikke virker og manglende brannslokker er svært risikabelt, særlig når vi vet at mange hytter ligger avsides til, med dårlig tilkomst for lokalt brannvesen, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Han oppfordrer alle hytteeiere å utstyre hytta godt med slokkeutstyr, slik at de står bedre rustet til å håndtere et branntilløp.

Skal snakke om brannsikkerhet

Nå i påsken skal mange brannvesen rundt om i hele landet ut i felten og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en plakat i form av en "minihytte" som kan henges opp og gi en oversikt over hva man må tenke på for å unngå brann på hytta.

Det er Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet Tryg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som står bak denne kampanjen sammen med lokale brannvesen over hele landet.

Bakgrunn:

Undersøkelsen om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i 2014. 1300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok.

Verdier for over 300 millioner kroner gikk tapt i hyttebranner sist år.

Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken.

Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.

Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.

Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

- Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta. Test også en gang i året med røyk.

- Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.

- Gå aldri fra levende lys.

- Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

- Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.

- Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

- Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

- Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.

- Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.