Nesten tvers over veien for dette området har Coop Hamarvik tidligere lansert et sterkt ønske om å bygge ut sitt nye kjøpesenter. Dersom lokalpolitikerne og landbruksmyndighetene gir klarsignal til begge disse prosjektene, kan dette være starten på ganske betydelig tyngdeforflytning innen handelen og gjøre områdene rundt tunnelåpningen til handelsområde.

Det er selskapet Gplan på vegne av GG Prosjekt AS, begge Halden, som har levert ønske om å få ta ibruk et 14 mål stort område ved rundkjøringa på Hammarvika. Dette området vest for Storaursøyveien og øst for Sørfrøyveien er i dag i bruk som beiteområde og treningsområde for hest.

Foto: Skisse: Gplan/Handelsbygg

Nært hovedfartsårene

Det er et tredje firma - Handelsbygg, også dette Halden - som eventuelt skal stå for en utbygging. Handelsbygg har ifølge egne nettsider bygget 42 butikker og næringsbygg i Norge og Sverige de siste tolv årene og har et nært samarbeid med flere av de ledende handelskjedene. Her i øyregionen har firmaet tidligere vært involvert i bygginga av bygget til Europris Fillan, ifølge daglig leder Tore Arntzen.

- Det aktuelle arealet er tenkt utnyttet til to bygg på til sammen inntil 3.000 kvadratmeter detaljhandel. Adkomst til arealet er tenkt fra Sørfrøyveien, skriver Gplan i et innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

- Arealet ligger sentralt plassert i eksisterende bolig- og næringsområde Hammarvika og med kort avstand til både Flatval og Sistranda. Intensjonen med plasseringen tett opp mot Sørfrøyveien og Storaursøyveien er å utnytte eksisterende trafikk og gjennom dette gi mulighet til å gjøre innkjøp kombinert med jobbreiser og annen hverdagstrafikk. Lokalisering tett opp mot eksisterende hovedfartsårer bidrar etter planleggers vurdering til et redusert antall handelsreiser og generelt redusert bilbruk, argumenterer firmaene i innspillet til Frøya kommune.

- Svært spennende

Til lokalavisa Hitra-Frøya bekrefter daglig leder Tore Arntzen at de syns dette området er svært spennende og at man forhandler med grunneier. Men Arntzen understreker samtidig at det er for tidlig å spekulere i hva slags forretningsvirksomhet som eventuelt kan havne her.

Tore Johan Arntzen

- Det er vi som har initiert dette innspillet til kommuneplanen, da vi er på et søk etter tomt på Frøya for å bygge for næring og handel. Det er ikke så mange tomter tilgjengelig, men Hammarvika er et sentralt punkt, det ligger riktig og godt i forhold til tunnelen, sier Arntzen.

Han sier at parallelt med at man nå starter jobben med å skaffe tillatelser fra Frøya kommune og forhandle ferdig med grunneier, også jobber mot mulige leietakere i forretningsbyggene.

Vil tilby området til Europris

- Dere har bygget mye for Europris tidligere. Er de en aktuell kunde her?

- Vi er i en veldig tidlig fase her, nå handler det om å finne det området som er aktuelt og mulig. Men ja, det stemmer, vi har et samarbeid med Europris og har bygget mange butikker for dem. Vi kommer også, dersom vi får tillatelsene, til å tilby dette prosjektet for Europris, sier Arntzen.

- Har dere andre områder her ute i kikkerten også?

- Vi har følere ute for prosjekter i Trøndelag, vi liker oss i Trøndelag. Vi har ei tomt på Brekstad som vi jobber med, vi har akkurat bygget to butikker i Grong, og et byggeprosjekt i Bjugn har opptart rett over ferien. SÅ selv om vi har tilhold på Østlandet, har vi mange prosjekter i Trøndelag og Vestlandet, og liker å bygge for de store kjedene. Vi bygde også for Europris Hitra, da het selskapet noe annet, men hadde delvis samme eiere som i dag, forteller Arntzen.

Dyrkamark

I innspillet til Frøya kommune skriver utbyggerne at det i en reguleringsplanprosess må vurderes hensynet til dyrkamark. Formannskapet har tidligere gitt tillatelse til at Helge Gåsø får regulere ett område på Hammarvika til boliger, og Coop Hamarvik har fått forhåndsaksept for å regulere til ny butikk. Begge disse planene fordrer at dyrkamark og beitemark vil bli bebygd. I forbindelse med disse planene har Frøya og Hitra villsaulag levert en uttalelse hvor de formaner kommunen om å skaffe seg en plan for hvordan de man skal ta vare på dyrkamarka.

- Områdene er landbruksmessig tungdrevet som følge av arrondering og små arealer. På bakgrunn av de jordbruksmessige lave kvalitetene er arealene ikke økonomisk drivverdig og arealet benyttes til beiteområde og treningsområde for hest. En omdisponering til byggeområde vurderes ikke å utløse spesiell negativ konsekvens for miljø eller samfunn, mener Gplan om området ved rundkjøringa.