Regnskapet for Hitra Storkjøkken 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 289.825 kroner, ifølge en oversikt fra Hitra kommune, som eier det kommunale foretaket.

- Dette er et godt resultat for foretaket. Gjeld som ble opptatt ved etableringen av foretaket i 2003 ble nedbetalt 1. halvår i 2016, skriver rådmannen.

Hitra storkjøkken sørger for matleveranse til helsetunets beboere og hjemmeboende brukere.

- Cateringsalget er også viktig og denne delen av virksomheten har økt vesentlig i 2016, skriver adminitrasjonen.

Overskuddet er foreslått plassert i et fond.

- Det beløper seg nå til kr 808.000 og det kan brukes til blant annet utskifting av større hjelpemidler/inventar når behovet oppstår og til innkjøp av nytt utstyr når renoveringen er gjennomført, skriver rådmannen.

Det er ikke utført større investeringer i 2016, står det i årsmeldinga. Storkjøkkenet driver i prinsippet etter selvkostprinsippet.