Vil søke råd hos partifeller på Frøya

Helge Myrseth gir råd til Venstres stortingskandidater: Pål Farstad fra Møre og Romsdal (til venstre) og Jon Gunnes (Sør-Trøndelag) til høyre.