Forsvunnede nøkler, viltpåkjørsel og vinglete kjøring