Også Aqualine vil ha sin andel av utviklingstillatelsene fra staten. Selskapet søker om ti utviklingstillatelser for å videreutvikle et nedsenkbart produksjonssystem for laks. Aqualine har tro på at dette kan være en viktig bidragsyter i kampen mot lakselusa.

- I løpet av de kommende årene skal Aqualine Subsea System være klart for kommersiell bruk. Etter svært vellykkede tester av konseptet i havlaboratoriet hos SINTEF Marintek, er det nå ønskelig å få testet ut systemet i full skala under tøffe forhold, melder Aqualine i en pressemelding.

– Vårt mål er å kunne utvikle og tilby et nedsenkbart system som kommer både små og store aktører i hele oppdrettsnæringen til gode, sier administrerende direktør Trond Lysklætt.

- Ved å senke produksjonsenheten til ønsket dybde, tilsier forskning og erfaring at vi kommer under lusebeltet og unngår påslag av lus på fisken. Dette skal nå prøves ut, og håpet er samtidig å kunne se andre positive effekter av Aqualine Subsea System.Våre beregninger så langt viser at vi får et system som investerings- og driftsmessig blir gunstig, fortsetter Lysklætt.

– Vi regner med at denne løsningen vil bli en sterk bidragsyter til å løse problemene med lus, og samtidig legge til rette for mer eksponert oppdrett.

Trond Lysklætt