Boligblokk-planen for Siholmen klar til godkjenning

Foto: ON Arkitekter