Boligblokk-planen for Siholmen klar til godkjenning