Elise var på et tilfeldig besøk på Mausund for tre uker siden. Nå er hun kystrenovatør

foto