Varsler strenge bøter for brudd på smittevern-reglene