- Beklagelig å høre om ryktespredningen som rammer Lerøy Midt