TrønderEnergi Nett AS informerer om at i dag og onsdag denne uken vil det være mye helikopteraktivitet ved utflyging av master til den nye kraftlinja mellom Fillan og Sandstad.

Dette vil medføre støy, noe selskapet beklager.

Det er for å øke kapasiteten og sikre stabil strømforsyning i øyregionen, at TrønderEnergi nå i ferd med å bygge ny kraftlinje fra Krokstadøra til Hitra. I denne sammenheng utvides også transformatorstasjonen ved Lakselva sør for Fillan

"Strømmens Laksevei”

Totalt vil TrønderEnergi Nett investere 300 millioner kroner i den nye forbindelsen til øyregionen.

- Dagens nett fra fastlandet har ikke tilstrekkelig kapasitet for videre vekst. Med denne satsingen vil vi fordoble kapasiteten og legge alt til rette for videre næringsutvikling i øyregionen, fortalte leder av forvaltning i TrønderEnergi Nett, Bjørn Rune Stubbe, da den nye trafostasjonen på Jøstenøya ble tatt i bruk i fjor høst.

Målet er at utbyggingen av “Strømmens Laksevei” skal være ferdig i slutten av 2019. Foruten økt kapasitet, vil den nye forbindelsen også gir mer stabil strømforsyning.