- Flere har kjørt mange runder og tutet. Særlig lærerne våre