Kirkevalget, der det skal velges nye menighetsråd til den neste fireårsperioden, holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1.235 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Alle med stemmerett i kirka skal ha fått tilsendt valgkort og informasjon om Kirkevalget 2015 innen 8. august. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget, mens valgkortet forteller om sted og valglokalenes åpningstider. For mer detaljert informasjon, kan du se på nettsidene til kirkevalg.no.

Nedenfor har vi listet opp kandidatlistene til våre sokn:

Frøya Sokn

HENRY GUTTORM FURBERG, 62 år, STEINFJÆRVEIEN, DYRVIK, inspektør

LIV HELENE DRAGSNES RØSSING, 70 år, DRAGSNESVEIEN, NORDDYRØY, pensjonist

ROBERT KLØVEN, 49 år, STEINVIKHAUGAN, DYRVIK, lærer

SISSEL MARGARETA RØSSING, 61 år, HAMMARVIKBAKKAN, HAMARVIK, hjelpepleier

JAN ERIK SANDVIK, 60 år, UTFRØYVEIEN, DYRVIK, pensjonist

ANNE GAUSTAD, 56 år, UTFRØYVEIEN, DYRVIK, lærer

ARVE DRAGSNES, 67 år, DRAGSNESVEIEN, NORDDYRØY, pensjonist

LILLY JOSEFINE GÅRDEN, 70 år, SØRBURØY, pensjonist

TOR AUNE, 67 år, BREIMYRRINGEN, DYRVIK, lærer

TORNY LILLIAN DAHLØ SØRLIE, 55 år, KVERVA, KVERVA, kompetanseutvikler

HÅKON IVAR HOFF, 68 år, HAUGAVEIEN, KVERVA, pensjonist

ERNA LASSEN, 72 år, UTTIVEIEN, DYRVIK, pensjonist

TERJE JOHANSEN, 72 år, GRØNNSKAGVEIEN, SISTRANDA, pensjonist

MAGNHILD MARIE JOHANSEN, 68 år, MELKHAUGVEIEN, SISTRANDA, pensjonist

RANVEIG BEATE RIIBER, 66 år, KLUNGERVIKVEIEN, NORDDYRØY, pensjonist

LISE HAMMERNES, 69 år, BLÅBÆRSTIEN, SISTRANDA, pensjonist

BETZY HANSINE MAUSETH, 77 år, SULA, SULA, pensjonist