Lokal stiftelse skal på ny dele ut penger til vanskeligstilte