Avviser velforeningas krav om å kjenne rådmannen inhabil